english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

K+F+I
Ipari K+F

Izopropanol oldat víztartalmának csökkentése kisózással

A CHINOIN Gyógyszer- és Vegyészeti Termékek Gyára Zrt. megbízásából összegyűjtöttük az izopropanol-víz-NaOH rendszer folyadék-folyadék egyensúlyi adatait, és kisózási kísérleteket végeztünk NaOH alkalmazásával különböző összetételű IPA-víz elegyekkel, metil-etil-keton-IPA-víz-toluol elegyekkel és a Megbízó által adott mintákkal.

Összegyűjtöttük az IPA-víz-só rendszerek folyadék-folyadék egyensúlyi adatait számos só esetére, továbbá bemutattuk az ilyen rendszerek általános viselkedését. Két olyan kisózó szert találtunk, amelyekre az előforduló víztartalmaknál és hőmérsékleten rendelkezésre állnak mérési adatok, folyadék-folyadék megoszlást hoznak létre, és várhatóan alacsony víztartalmú szerves fázis nyerhető velük: a NaOH-t és K2CO3-ot. Ezek közül a NaOH alkalmazását javasoltuk. Irodalmi adatok alapján módszert javasoltunk annak becslésére, hogy adott víztartalmú IPA-víz elegyhez mennyi NaOH-t kell adni, hogy kívánt víztartalmú szerves fázist kapjunk.

Kisózási kísérleteket végeztünk különböző összetételű kiindulási elegyekkel. A módszert irodalmi adatok reprodukálásával validáltuk. Megvizsgáltuk a hőmérséklet növelésének hatását, melyet csekélynek találtunk. Három különböző víztartalmú IPA-víz eleggyel, valamint a Megbízó által adott mintával kísérleteket végezve a minimális víztartalomhoz közeli víztartalmú szerves fázisokat kaptunk.

Az elvégzett kísérletek alapján megállapítottuk, hogy a NaOH, mint kisózó szer alkalmazásával alacsony víztartalmú szerves fázis állítható elő az üzemben keletkező izopropanol oldatokból, valamint, hogy a metil-etil-keton és toluol jelenléte a kisózást érdemben nem befolyásolja.

További információ: Dr. Hégely László

Az IPA-NaOH-H2O rendszer szilárd-folyadék fázisdiagramja