english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

K+F+I
Ipari K+F

MEK és toluol tartalmú izopropanol víztartalmának csökkentése desztillációval

Megbízó: Chinoin Zrt

A Chinoin Zrt.-nél fő komponensként izopropanolt (IPA), kisebb mennyiségben vizet, metil-etil-ketont (MEK) és toluolt (TOL) is tartalmazó hulladék-oldószerelegy képződik. A cél az izopropanol regenerálása nagy tisztaságban. Az elegy megnövekedett víztartalma, az addig alkalmazott regeneráló technológia (hagyományos szakaszos rektifikálás) kinyerését jelentősen csökkentette. A Tanszék többek között:

  1. Elkészítette az izopropanol regenerálás számítógépi modelljét. Részletes modellező számításokat végzett:
    1. Az alkalmazott technológiára, figyelembe véve a szétválasztandó elegy összetételének ingadozását. Elvégezte a technológia optimalizálását, kapacitásnövelési lehetőségeinek vizsgálatát.
    2. Az ígéretesnek látszó technológiai módosításokra, melyek célja az IPA kinyerés növelése és/vagy a feldolgozási idő csökkentése volt.
  2. Laboratóriumi desztillációs kísérleteket végzett, melynek elsődleges célja a számítógépi modell validálása volt.
  3. Javaslatot tett a technológia módosítására és a berendezés fejlesztésére.

A laboratóriumi desztilláló berendezés vázlata