english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Felvételizőknek

Specializáció választási tájékoztató 2023

A 2023-as specializáció választási tájékoztató letölthető: Katt ide!

A diasorban elhelyezett videók megfelelő megjelenítése érdekében, célszerű letölteni (Fájl -> Mentés másként -> Másolat letöltése), majd PowerPoint szoftverben megnyitni a diasort.

Specializáció választási tájékoztató 2022

A specializáció választási tájékoztató 2022. május 4-én, szerdán 17:15-18:15 között került megrendezésre a D épület 101-es termében. Ha lemaradtál, akkor a diákat visszanézheted a képre kattintva. 😉

☝🏻☝🏻A tájékoztató diasora a képre kattintva elérhető☝🏻☝🏻

A diasorban elhelyezett videók megfelelő megjelenítése érdekében, célszerű letölteni (Fájl -> Mentés másként -> Másolat letöltése), majd PowerPoint szoftverben megnyitni a diasort.

Mivel foglalkozunk?

Vegyipar a mindennapjainkban

A vegyipar az egyik leggyorsabban fejlődő ipari ágazat, napjainkra a legfontosabb háttériparok egyikévé vált. Termékei nélkülözhetetlenek a legtöbb modern iparágban, illetve a közvetlen fogyasztás szinte valamennyi területén. A vegyiparnak számos ágazata van, részben a felhasznált nyersanyagok (szerves és szervetlen vegyipar), részben a késztermékek alapján (gyógyszeripar, műanyag-, festék- és növényvédőszer-gyártás). Magyarországon a vegyipar és a gyógyszeripar használta fel a legtöbb energiát az iparon belül 2018-ban, ezért nagy jelentőséget rejt magában ezen területek energetikai elemzése, racionalizálása.

Mai életünk elképzelhetetlen a vegyipar termékei nélkül. Hiányában leállna a közlekedés jelentős része (benzinnel vagy gázolajjal hajtott járművek), megbénulna az áruszállítás, leállna a többi iparág (a gépipar a műanyag alkatrészek és a hűtőfolyadékok, a textilipar a szintetikus szálak, az élelmiszeripar az adalékanyagok és természetazonos aromák, az alumíniumipar a nátronlúg hiánya miatt), megszűnne a gyógyszerellátás, eltűnnének a festékek, mosóporok, mosogatószerek stb., töredékére csökkenne a mezőgazdaságban megtermelt élelmiszer mennyisége és járvány esetén nem állna rendelkezésre fertőtlenítő folyadék sem.

A vegyipar számára szakembereket képzünk a Vegyipari energetikus és a Folyamattechnika BSc, valamint a Vegyipari gépész MSc specializációkon belül. 

A Folyamattechnika specializáció lehetőséget nyújt a különböző folyamatok megismerésére, tervezésére az újdonságokra nyitott hallgatóknak. A folyamattechnikus mérnökök átlátják a vegyipari és élelmiszeripari üzemekben előforduló anyag- és hőátadási folyamatokat, az ivóvíz-, szennyvíz és csapadékelvezető csőhálózatokban lejátszódó alapvető áramlástechnikai folyamatokat, ismerik a környezetvédelmi rendszerek levegő- és víztisztaság-védelmi, illetve a hulladékkezelési elveit, módszereit, az energiatermelő rendszerek felépítésének ismeretében képesek a környezetbarát üzemeltetésre. Ehhez a specializációban gyakorlatot szerezhetnek a korszerű diffúziós, áramlástechnikai és hőtani szimulációs szoftverek alkalmazásában és megismerkedhetnek a dinamikus folyamatok modern méréstechnikai módszereivel. A Folyamattechnika specializációt a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék gondozza és az oktatásban három másik tanszék (ÉPGET, EGR, ARA) azonos súllyal vesz részt. Ezek az Áramlástan, az Energetikai Gépek és Rendszerek, valamint az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék. A négy tanszék együttműködése eredményeként a Folyamattechnika specializációt elvégző mérnökök a szerteágazó ismeretanyag birtokában nem csak könnyen elhelyezkednek, de válogathatnak az elhelyezkedési lehetőségek között.

Perspektíva
A vegyipar és gyógyszeripar, valamint az energetika a 10 legjobban fizetett iparág közé tartozott az elmúlt évtizedben. A nálunk tanuló hallgatók számára bíztató, hogy a feldolgozóiparban az utóbbi években jelentős munkaerőhiány mutatkozott. Így hallgatóink zömét már a végzés előtt megtalálta a munka világa.

Továbbá érdekes tény, hogy a vegyipar a magyar GDP 5,1%-t teszi ki, ezzel megelőzve a 4,3%-on álló gépjárműgyártást. De ezektől eltekintve megállapítható, hogy akárhogy is alakul a gazdaság, a vegyipar mindig is az egyik alappillére lesz a világnak. Világjárványok idején nem állhat le a gyógyszergyártás, sőt, még jobban beindul. Különböző vegyi termékekre mindig is szükség lesz alapanyag ellátáshoz, műanyag előállításhoz, csomagolóanyag gyártáshoz és fertőtlenítéshez. Az élelmiszerek megfelelő előállítása (pl. élelmiszerek hőkezelése, italok előállítása stb.) pedig elengedhetetlen a mai fogyasztói társadalom számára. Mivel a vegyipari energetikus a technológiai folyamat műveleti tervezésével és a hozzá tartozó berendezések kiválasztásával, energetikai optimalizásával foglalkozik, elhelyezkedése hosszú távon biztosított nagy energia felhasználó, jól prosperáló iparágakban.

Milyen területeken helyezkedhetsz el?
A vegyipar területén dolgozók létszáma folyamatosan növekedett az elmúlt években, így a diplomát szerzett mérnökök számára biztató, hogy végzettségükre, tudásukra és munkájukra nagy kereslet van.  Lássuk, hogy milyen jellemző pozíciókat tölthetnek be a nálunk végzett hallgatók!

Művelettervező / Szimulációs mérnök
A különböző ipari létesítményekben a gyártóberendezések technológiai sorain keresztül műveleteket hajtanak végre az alap- és segédanyagokon, hogy azokból félkész- és késztermék készülhessen. Ezeknek a berendezéseknek a főbb műveleti méretezését, műszaki szempontból meghatározó méreteit, majd a legyártott gép üzemeltetési paramétereit és beállításait határozza meg a művelettervező mérnök. Munkája során különböző technológiai folyamatszimulációs-szoftvereket használ. A művelettervező mérnök rendszerben gondolkodik, átlátja a termékelőállítás egész folyamatát, és rálát annak egyes lépéseire, valamint összefogja az egyes szakágak képviselőit.

Készüléktervező mérnök
A különböző technológiai sorok egyes berendezéseit és gépeit tervezi meg, nemcsak műveleti, hanem mechanikai és szilárdságtani szempontoknak megfelelően. A készüléktervező mérnök feladatához tartozik még az egyes gépeket összekötő csővezeték és csőhálózat tervezése is. Munkája során optimalizálási, költségcsökkentési és a már meglévő berendezés fejlesztésének feladatait látja el. A tervezés során 3D modellezési és szilárdsági, áramlástani és végeselemes szoftvereket használ. A feladat kreativitást igényel, aminek köszönhetően számos új konstrukció hozható létre, amely egyediséget jelent a tervezőmérnök számára.

Projektmérnök
A projektmérnök egy adott technológiai beruházásnál összefogja az egyes szakági képviselők munkáit, irányítja a beruházás előrehaladását, jó kapcsolatrendszerének köszönhetően gyors és hatékony problémamegoldással rendelkezik. Tervet készít a projekt megvalósításáról, ellenőrzi a munka haladását, gondoskodik a technológia sikeres átadásáról. A projektmérnök felel a projekt műszaki megvalósításáért, így kulcsszerepet tölt be egy vállalat működésénél, fejlődésénél.

Üzemeltetési / Létesítménymérnök
Létesítménymérnök a teljes létesítmény kivitelezési folyamatát végigkíséri a koncepció kialakításától a tervezésen keresztül a beüzemelés elvégzéséig, majd pedig a folyamatos üzemeltetés, karbantartás, felújítás teendőit fogja össze. Feladatai közé tartozik továbbá a meglévő ipari épületek teljeskörű üzemeltetése, vezetése, irányítása és a fejlesztési feladatok ellátása, épületek auditálása, épületek és részrendszereik diagnosztikai vizsgálata, kutatási és fejlesztési feladatok elvégzése.

Karbantartó mérnök
A megtervezett, majd beüzemelt létesítmény, technológia folyamatos karbantartási, javítási és felügyeleti munkát igényel. Ehhez elengedhetetlen egy karbantartó mérnök jelenléte. Feladatai közé tartozik a gépészeti karbantartási munkák előkészítése, tervezése, kivitelezése és koordinálása, a karbantartási szakcsoportok munkájának támogatása. Továbbá a karbantartási tervek összeállításáért, a tervezett és a terven felüli karbantartási munkák és költségek nyomon követéséért felel.

Műszaki ellenőr
Annak érdekében, hogy a rendszer a tervek szerint, a legmagasabb műszaki színvonalon valósuljon meg, a technológia kivitelezését műszaki ellenőr felügyeli, amely szintén mérnöki feladat. A műszaki ellenőr a kivitelezőtől független szakember, aki a megrendelő érdekeit szolgálja, mivel egy laikus nem tudná megállapítani, hogy a megépített rendszer minden tekintetben megfelel-e az elvárt műszaki színvonalnak.

Kutatás, fejlesztés, innováció
Szakmánk számos olyan tématerületre tagozódik, ahol mindig lehet valami újat létrehozni, kifejleszteni, megépíteni. Ehhez a megfelelő alapot nyújtó műszaki tudáson túl kreativitásra, elszántságra és főként kitartásra van szükség. A hazai és az EU-s támogatásoknak köszönhetően a jó műszaki megoldásokkal megfelelő energia- és költségcsökkentés érhető el. Mivel a vegyipari technológiáknál kimondottan fontos a környezetvédelmi berendezések alkalmazása, így azok leválasztási hatásfokának növelése is komoly perspektíva az iparágban.

Persze az itt felsorolt pozíciókon túl számos más területen is elhelyezkedhetnek a nálunk végzett hallgatók az átfogó ismeretanyagnak és az itt tanult műszaki szemléletmódnak köszönhetően. Mivel az iparágunkban jellemzően ötvözött, rozsdamentes acélból készülnek a készülékek, így elmondható, hogy mindenhol szükség van vegyipari energetikusra, ahol rozsdamentes berendezést látsz.

A képzésről
Az folyamattechnika specializációjára jelentkező hallgatók a gépészmérnöki tanulmányaik során megszerzett tudáson túl megismerkedhetnek az iparban jól alkalmazható áramlástechnikai, folyamattechnikai és energetikai ismeretekkel. A képzés középpontjában a gépészeti rendszerek tervezési és üzemeltetési kérdései állnak. A specializációt elvégző hallgatók megismerkednek a vegyipar, gyógyszeripar, olajipar és élelmiszeripar technológiai rendszereivel, gépeinek és berendezéseinek működésével, műveleti és konstrukciós méretezésével. A specializációt elvégző hallgatók ismerik az ezen a szakterületen található berendezések működési elvét, szerkezeti elemeit, azok funkcióit, alapvető technológiai és szilárdságtani méretezési módszereit. Jártasak a csőhálózat rendszerek hidraulikai méretezésében és szimulációjában, hidrosztatikus és pneumatikus rendszerek tervezésében és üzemeltetésében, a műszaki akusztika és zajcsökkentés kérdéseiben és a korszerű szimulációs módszerekben. A specializáció különösen nagy hangsúlyt helyez a modern méréstechnika gyakorlati elsajátítására.

Az elméleti képzésen felül gyakorlati ismeretekkel is gyarapodhatnak a folyamattechnika specializáción részt vevő hallgatók, amely eredményeként rendszerszemléletű, korszerű tudással léphetnek ki a munkaerőpiacra. Az specializációs gondozó Tanszékek laboratóriumaiban mérési gyakorlatokat tartunk, amely során a hallgatók megismerhetik az elméleti oktatáson bemutatott berendezéseket működés közben, a műveleti paraméterek változtatásával kísérletezhetnek. Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék számos vegyipari, gyógyszeripari, olajipari és élelmiszeripari céggel áll szoros szakmai együttműködésben, így az együttműködés eredményeként a hallgatóknak az érdeklődésüknek megfelelően tudunk cégeket javasolni a szakmai gyakorlatuk elvégzésének helyszínéül. A folyamattechnika specializáció hallgatói szakdolgozatukat a szakmai gyakorlatot biztosító cégeknél elkészíthetik, amely során lehetőségük nyílik beletanulni az ipari környezetbe, így akár hosszútávú karriert is kiépíthetnek a választott céggel.  Amennyiben a hallgató nem ipari, hanem kutatási jellegű szakdolgozatot szeretne készíteni, lehetőséget biztosítunk aktuális tanszéki kutatási témába csatlakozni. A kutatási eredményeiket minden évben TDK konferencián mutathatják be, továbbá témavezetőjükkel közös publikációkkal, hallgatói különdíjakkal, ösztöndíjakra való pályázatokkal bővíthetik az egyetemi éveik során elért eredményeket. A Tanszék lehetőséget biztosít a kutatásban elkötelezett hallgatókat a mesterképzést követően doktori képzésben is részesíteni.

A leginkább érdeklődő, motivált folyamattechnika specializáción résztvevő hallgatók a Gépész Szakkollégium Gépészeti Eljárástechnika Szakosztályában (GESZ) szakmai munkát végezhetnek a kötelező oktatáson felüli. Itt minden évben kiváló társaság alakul ki, akik szakmai programok (üzemlátogatások, előadások meghívott ipari szakemberekkel, projektfeladatok) és csapatépítő tréningek szervezésével segítik egymás és önmaguk fejlődését.

A közösségi élet erősítése érdekében hallgatói vetélkedőket és egyéb szakmai és kulturális rendezvényeket is szoktunk szervezni, ahol gyakran fellép a tanszékünk zenekara, az ÉPGÉP All Stars is. Évek óta megszervezzük a nagysikerű Műegyetemi Csapolást is, véradáshoz kapcsolódó programokkal, amelynek helyszíneként az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék laboratóriumát alakítottuk át. A folyamattechnika szakirányt gondozó Tanszékek oktatói törekednek a hallgatóközpontú oktatás kialakítására és korszerű oktatási technikák alkalmazására.

Specializáció bemutató 2021

Specializáció bemutató 2020