english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

Felvételizőknek

Specializáció választási tájékoztató 2023

A 2023-as specializáció választási tájékoztató letölthető: Katt ide!

A diasorban elhelyezett videók megfelelő megjelenítése érdekében, célszerű letölteni (Fájl -> Mentés másként -> Másolat letöltése), majd PowerPoint szoftverben megnyitni a diasort.

Specializáció választási tájékoztató 2022

A specializáció választási tájékoztató 2022. május 4-én, szerdán 17:15-18:15 között került megrendezésre a D épület 101-es termében. Ha lemaradtál, akkor a diákat visszanézheted a képre kattintva. 😉

☝🏻☝🏻A tájékoztató diasora a képre kattintva elérhető☝🏻☝🏻

A diasorban elhelyezett videók megfelelő megjelenítése érdekében, célszerű letölteni (Fájl -> Mentés másként -> Másolat letöltése), majd PowerPoint szoftverben megnyitni a diasort.

Mivel foglalkozunk?

Vegyipar a mindennapjainkban

A vegyipar az egyik leggyorsabban fejlődő ipari ágazat, napjainkra a legfontosabb háttériparok egyikévé vált. Termékei nélkülözhetetlenek a legtöbb modern iparágban, illetve a közvetlen fogyasztás szinte valamennyi területén. A vegyiparnak számos ágazata van, részben a felhasznált nyersanyagok (szerves és szervetlen vegyipar), részben a késztermékek alapján (gyógyszeripar, műanyag-, festék- és növényvédőszer-gyártás). Magyarországon a vegyipar és a gyógyszeripar használta fel a legtöbb energiát az iparon belül 2018-ban, ezért nagy jelentőséget rejt magában ezen területek energetikai elemzése, racionalizálása.

Mai életünk elképzelhetetlen a vegyipar termékei nélkül. Hiányában leállna a közlekedés jelentős része (benzinnel vagy gázolajjal hajtott járművek), megbénulna az áruszállítás, leállna a többi iparág (a gépipar a műanyag alkatrészek és a hűtőfolyadékok, a textilipar a szintetikus szálak, az élelmiszeripar az adalékanyagok és természetazonos aromák, az alumíniumipar a nátronlúg hiánya miatt), megszűnne a gyógyszerellátás, eltűnnének a festékek, mosóporok, mosogatószerek stb., töredékére csökkenne a mezőgazdaságban megtermelt élelmiszer mennyisége és járvány esetén nem állna rendelkezésre fertőtlenítő folyadék sem.

A vegyipar számára szakembereket képzünk a Vegyipari energetika és a Folyamattechnika BSc, valamint a Vegyipari gépész MSc specializációkon belül. 

A Vegyipari energetika specializáció hallgatói megismerkednek a vegyipar, gyógyszeripar, olajipar, élelmiszeripar stb. technológiáival, elsajátítják a folyamat műveleti tervezését, a  berendezések kiválasztását, energetikai optimálását.

A folyamattechnika és vegyipari gépész specializáción több konstrukciós, mechanikai és a berendezések kialakítására vonatkozó ismeretet kapnak a hallgatók, a vegyipari energetika specializáción az energetikai, hőtani és áramlástani ismeretek dominálnak.

Perspektíva
A vegyipar és gyógyszeripar, valamint az energetika a 10 legjobban fizetett iparág közé tartozott az elmúlt évtizedben. A nálunk tanuló hallgatók számára bíztató, hogy a feldolgozóiparban az utóbbi években jelentős munkaerőhiány mutatkozott. Így hallgatóink zömét már a végzés előtt megtalálta a munka világa.

Az iparban alkalmazásban állók havi bruttó átlagkeresete. Diplomások bére még ennél magasabb is lehet. Forrás: KSH Helyzetkép az iparról 2018

Továbbá érdekes tény, hogy a vegyipar a magyar GDP 5,1%-t teszi ki, ezzel megelőzve a 4,3%-on álló gépjárműgyártást. De ezektől eltekintve megállapítható, hogy akárhogy is alakul a gazdaság, a vegyipar mindig is az egyik alappillére lesz a világnak. Világjárványok idején nem állhat le a gyógyszergyártás, sőt, még jobban beindul. Különböző vegyi termékekre mindig is szükség lesz alapanyag ellátáshoz, műanyag előállításhoz, csomagolóanyag gyártáshoz és fertőtlenítéshez. Az élelmiszerek megfelelő előállítása (pl. élelmiszerek hőkezelése, italok előállítása stb.) pedig elengedhetetlen a mai fogyasztói társadalom számára. Mivel a vegyipari energetikus a technológiai folyamat műveleti tervezésével és a hozzá tartozó berendezések kiválasztásával, energetikai optimalizásával foglalkozik, elhelyezkedése hosszú távon biztosított nagy energia felhasználó, jól prosperáló iparágakban.

Milyen területeken helyezkedhetsz el?
A vegyipar területén dolgozók létszáma folyamatosan növekedett az elmúlt években, így a diplomát szerzett mérnökök számára biztató, hogy végzettségükre, tudásukra és munkájukra nagy kereslet van.  Lássuk, hogy milyen jellemző pozíciókat tölthetnek be a nálunk végzett hallgatók!

Vegyipari energetikus mérnök
Az energiával való takarékos gazdálkodás nemcsak az energiatermelés területén követel erőfeszítéseket, hanem abban az energiafelhasználók is fontos szerepet játszanak. Az energiafelhasználás egyik legjelentősebb területe a vegyipar energiaellátása, ami nemcsak az üzemek fűtését, világítását, szellőzését, klimatizálását jelenti, hanem elsősorban az egyes műveletek hő- és hideg energiával való ellátását foglalja magába  Ehhez a műveletek magas szintű ismeretére van szükség. A vegyipari energetikus mérnökök az üzemek teljes energiatermelő, energiaszállító, energiaelosztó és energiafelhasználó rendszer ismeretében képesek az energetikai hatékonyság javítására. A vegyipari üzemekben az energetikai területen dolgozó mérnökök elhivatottságot éreznek az energiaellátás és felhasználás minél tökéletesebb, minél gazdaságosabb és a környezetet minél kevésbé terhelő megoldására.

Művelettervező / Szimulációs mérnök
A különböző ipari létesítményekben a gyártóberendezések technológiai sorain keresztül műveleteket hajtanak végre az alap- és segédanyagokon, hogy azokból félkész- és késztermék készülhessen. Ezeknek a berendezéseknek a főbb műveleti méretezését, műszaki szempontból meghatározó méreteit, majd a legyártott gép üzemeltetési paramétereit és beállításait határozza meg a művelettervező mérnök. Munkája során különböző technológiai folyamatszimulációs-szoftvereket használ. A művelettervező mérnök rendszerben gondolkodik, átlátja a termékelőállítás egész folyamatát, és rálát annak egyes lépéseire, valamint összefogja az egyes szakágak képviselőit.

Projektmérnök
A projektmérnök egy adott technológiai beruházásnál összefogja az egyes szakági képviselők munkáit, irányítja a beruházás előrehaladását, jó kapcsolatrendszerének köszönhetően gyors és hatékony problémamegoldással rendelkezik. Tervet készít a projekt megvalósításáról, ellenőrzi a munka haladását, gondoskodik a technológia sikeres átadásáról. A projektmérnök felel a projekt műszaki megvalósításáért, így kulcsszerepet tölt be egy vállalat működésénél, fejlődésénél.

Üzemeltetési / Létesítménymérnök
Létesítménymérnök a teljes létesítmény kivitelezési folyamatát végigkíséri a koncepció kialakításától a tervezésen keresztül a beüzemelés elvégzéséig, majd pedig a folyamatos üzemeltetés, karbantartás, felújítás teendőit fogja össze. Feladatai közé tartozik továbbá a meglévő ipari épületek teljeskörű üzemeltetése, vezetése, irányítása és a fejlesztési feladatok ellátása, épületek auditálása, épületek és részrendszereik diagnosztikai vizsgálata, kutatási és fejlesztési feladatok elvégzése.

Műszaki ellenőr
Annak érdekében, hogy a rendszer a tervek szerint, a legmagasabb műszaki színvonalon valósuljon meg, a technológia kivitelezését műszaki ellenőr felügyeli, amely szintén mérnöki feladat. A műszaki ellenőr a kivitelezőtől független szakember, aki a megrendelő érdekeit szolgálja, mivel egy laikus nem tudná megállapítani, hogy a megépített rendszer minden tekintetben megfelel-e az elvárt műszaki színvonalnak.

Kutatás, fejlesztés, innováció
Szakmánk számos olyan tématerületre tagozódik, ahol mindig lehet valami újat létrehozni, kifejleszteni, megépíteni. Ehhez a megfelelő alapot nyújtó műszaki tudáson túl kreativitásra, elszántságra és főként kitartásra van szükség. A hazai és az EU-s támogatásoknak köszönhetően a jó műszaki megoldásokkal megfelelő energia- és költségcsökkentés érhető el. Mivel a vegyipari technológiáknál kimondottan fontos a környezetvédelmi berendezések alkalmazása, így azok leválasztási hatásfokának növelése is komoly perspektíva az iparágban.

Persze az itt felsorolt pozíciókon túl számos más területen is elhelyezkedhetnek a nálunk végzett hallgatók az átfogó ismeretanyagnak és az itt tanult műszaki szemléletmódnak köszönhetően. Mivel az iparágunkban jellemzően ötvözött, rozsdamentes acélból készülnek a készülékek, így elmondható, hogy mindenhol szükség van vegyipari energetikusra, ahol rozsdamentes berendezést látsz.

A képzésről
Az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék vegyipari energetika specializációjára jelentkező hallgatók energetikai ismereteiken túl megismerkedhetnek a vegyipar, gyógyszeripar, olajipar és élelmiszeripar technológiai rendszereivel, gépeinek és berendezéseinek működésével, műveleti és konstrukciós méretezésével és szimulációjával. A specializációt elvégző hallgatók ismerik az ezen a szakterületen található berendezések működési elvét, szerkezeti elemeit, azok funkcióit. Alapvető tájékozottsággal rendelkeznek technológiai rendszerek és berendezések modellezésének és számítógépes szimulációjának elveiről és módszereiről. Képesek technológiai folyamatábrák értelmezésére és elkészítésére, ismerik a berendezések folyamatszabályozásának és műszerezésének lehetőségeit, energetikai elemzését. Ismerik a vegyipari készülékek alapvető technológiai és szilárdságtani méretezési módszereit.

Az elméleti képzésen felül gyakorlati ismeretekkel is gyarapodhatnak a vegyipari energetika specializáción részt vevő hallgatók, amely eredményeként rendszerszemléletű, korszerű tudással léphetnek ki a munkaerőpiacra. A Tanszék laboratóriumaiban mérési gyakorlatokat tartunk, amely során a hallgatók megismerhetik az elméleti oktatáson bemutatott berendezéseket működés közben, a műveleti paraméterek változtatásának hatásaival kísérletezhetnek. Tanszékünk számos vegyipari, gyógyszeripari, olajipari és élelmiszeripari céggel áll szoros szakmai együttműködésben, így a képzés keretein belül szakmai üzemlátogatásokat is szervezünk, hogy a hallgatók betekintést nyerjenek az ipari környezetbe és megismerjék az elméleti oktatáson bemutatott technológiai rendszereket, berendezéseket. Az együttműködés eredményeként a hallgatóknak az érdeklődésüknek megfelelően tudunk cégeket javasolni a szakmai gyakorlatuk elvégzésének helyszínéül. A vegyipari energetika specializáció hallgatói szakdolgozatukat a szakmai gyakorlatot biztosító cégeknél készíthetik, amely során lehetőségük nyílik beletanulni az ipari környezetbe, így akár hosszútávú karriert is kiépíthetnek a választott cégnél. Amennyiben a hallgató nem ipari, hanem kutatási jellegű szakdolgozatot szeretne készíteni, lehetőséget biztosítunk aktuális tanszéki kutatási témába történő becsatlakozásra. A kutatási eredményeiket minden évben TDK konferencián mutathatják be, továbbá témavezetőjükkel közös publikációkkal, hallgatói különdíjakkal, ösztöndíjakra való pályázatokkal bővíthetik az egyetemi éveik során elért eredményeket.

A leginkább érdeklődő, motivált vegyipari energetikus hallgatók a Gépész Szakkollégium Gépészeti Eljárástechnika Szakosztályában (GESZ) szakmai munkát végezhetnek a kötelező oktatáson felül is. Itt minden évben kiváló társaság alakul ki, akik szakmai programok (üzemlátogatások, előadások meghívott ipari szakemberekkel, projektfeladatok) és csapatépítő tréningek szervezésével segítik egymás és önmaguk fejlődését.

A közösségi élet erősítése érdekében hallgatói vetélkedőket és egyéb szakmai és kulturális rendezvényeket is szoktunk szervezni, ahol gyakran fellép Tanszékünk zenekara, az ÉPGÉP All Stars is. Évek óta megszervezzük a nagysikerű Műegyetemi Csapolást is, véradáshoz kapcsolódó programokkal, amelynek helyszíneként a Tanszék laboratóriumát alakítottuk át. A Tanszék oktatói törekednek a hallgatóközpontú oktatás kialakítására és korszerű oktatási technikák alkalmazására.

Specializáció bemutató 2021

Specializáció bemutató 2020