english flah English
Bejelentkezés

A JavaScript letiltása miatt az oldal funkcionalitása korlátozott!

Reduced site functionality due to JavaScript being blocked!

A Tanszékről
Laborok

Laborvezető:

Dr. Poós Tibor, egyetemi docens

Épületgépész laborvezető:

Érces Norbert

Helye:

H-1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 4-6. DCs épület, középső hajó

sir George Gabriel Stokes

Laborunk névadója, sir George Gabriel Stokes (1819-1903) ír származású matematikus, 1849-től haláláig a Cambridge-i egyetem professzora. Széleskörű tevékenysége a matematikán kívül kiterjedt a fizika és kémia számos területére; eredményei az áramlástan tudományterületén meghatározóak. Nevét a Stokes-tétel alapján mindenki ismeri, aki valaha felsőfokú matematikát tanult; a Navier-Stokes egyenlet minden gépészmérnök hallgató tanulmányaihoz hozzátartozik. A laborunkban folyó mérések valamilyen módon mind összefüggésbe hozhatók tevékenységével, ezért a személye és munkássága iránti tiszteletből választottuk laborunk névadójául.

Túra a laboratóriumban

A videót a BME Kármán Stúdió készítette.

A Stokes Labor bemutatása

A Labor jelenlegi formájában 2013. februárjában került átadásra a D. Csarnok épület középső hajójában, a Gépészeti Eljárástechnika Tanszék egykori laborjának területén. A Labor magába foglalja az épületgépészeti szakterület gáz-, fűtéstechnikai és hidraulikai laboratóriumi funkcióit. Az oktatási és kutatási célú labor kialakítását számos ipari partnerünk támogatta. Közülük kiemelkedik a Grundfos, amelyik cég eszközök rendelkezésre bocsátásán kívül a labor átépítését és belsőépítészeti kialakítását is anyagi eszközökkel támogatta.

Oktatási célból a labor kialakítása olyan, hogy ott közvetlenül lehessen szemléltetni a különböző járatos épületgépészeti csőanyagok, szerelési és rögzítési technikák alkalmazását, valamint a különböző eljárástechnikai műveleteket. Szintén a kialakítás jellegzetessége, hogy egyidejűleg akár három hallgatói mérőcsoport folytathat egymás zavarása nélkül méréseket; miközben a mérési feladatok függvényében további kutatási célú mérések is folyhatnak párhuzamosan. Érdekesség, hogy a laboratóriumban megtalálható egy 5000 kg teherbírású híddaru, mellyel a nagyobb berendezések is mozgathatóak.

A labor felső, galériaszintjén helyezkednek el gáztechnikai célú mérések bemutatóeszközei, valamint a labor hőellátó rendszerét is szolgáló mérési célú gázkazánok. Ezen a szinten található a különböző csapadékvíz-elvezetési megoldások működését szemléltető demonstrációs mérőállás. A felső részen foglal helyet továbbá egy szakaszos rektifikáló oszlop is, melyen a hallgatók megismerkedhetnek az illékonyság különbségen alapuló szétválasztási művelettel. Az emeleten találhatók különböző szárító berendezések: konvekciós-, dob- és fluidizációs szárító is. A berendezéseken hallgatói mérések mellett tanszéki kutatás is folyik. A galérián lehetőség van kb. 16 fő számára projektoros előadások, bemutatók megtartására is. Különböző rendezvények esetén a létszám bővíthető.A labor földszintjén helyezkednek el a szilárdtüzelésű kazánok, amelyek egyrészt kiszolgálhatják a labor hőellátó rendszerét, másrészt maguk is hallgatói mérések tárgyául szolgálnak.

A hőellátó rendszer hőfogyasztói:

 • egy tisztán fűtési célú termoventilátor,
 • egy a HMV termelés különböző kialakításainak modellezését lehetővé tevő mérőállás hőcserélője,
 • a labor padlófűtési rendszere, amelynek kialakítása lehetővé teszi a különböző hidraulikai beszabályozási eszközök és módszerek bemutatását. A padlófűtési rendszer valójában két azonos kialakítású körre oszlik, amelyek közül az egyik munkaközege víz, a másiké víz-glykol keverék.

A hőellátó rendszer központját egy osztó-gyűjtő rendszer képezi, amelyre az összes hőtermelő és fogyasztó csatlakozik. A rendszerhez több tároló is tartozik, amelyekkel egyrészt hőtermelőket és fogyasztókat lehet helyettesíteni, másrészt lehetővé teszik a különböző beépítésű tárolók viselkedésének modellezését és mérését. Az osztó-gyűjtő kialakítása lehetővé teszi különböző hidraulikai kapcsolások bemutatását és mérését.

A laborban található egy mérőállás nyomásfokozók és szennyvízátemelők működésének szemléltetésére. A nyomásfokozó szolgálja ki a galérián lévő csapadékvíz elvezető bemutató mérőrendszert.

A földszinten található továbbá egy 2015. őszén felújított csőkígyós és köpenyoldali fűtésű keverős autokláv, melyen keverési ellenállás tényező mérhető. A laboratóriumban 4 bar-os gőzvezeték lett kiépítve, mely biztosítja a szüksége fűtőgőzt a különböző mérések során. Erre a hálózatra a Spirax-Sarco támogatásával megépítésre került egy gőz- és kondenzrendszer, mely szemlélteti az iparban megtalálható berendezéseket és kapcsolásuk sorrendjét.

A főkapu mellett megtalálható egy külső fűtőterű bepárló készülék. A berendezést 2014. tavaszán a Gépészeti Eljárástechnika Szakosztály tagjai újították fel és telepítették jelenlegi helyére.

A földszinti laboratóriumban kapott helyet az ammónia abszorpciós készülék. A folyamat során vízben ammóniát lehet elnyeletni. A folyamat során a gáz koncentrációtartalmát egy gázelemző készülékkel határozható meg.

A laborban folyó hallgatói mérések

 • Szárítási jellemzők meghatározása
 • Párhuzamos áramkörök hidraulikai beszabályozása
 • Falszerkezet hőátbocsátási tényezőjének mérése
 • Hőcserélő jellemzőinek mérése
 • Gázkazán tüzeléstechnikai paramétereinek meghatározása
 • Szilárd tüzelésű kazán tüzeléstechnikai paramétereinek meghatározása
 • Szivattyú fordulatszámszabályozása
 • Szabályozó szelep karakterisztikájának mérése
 • Szabályozott szakasz átviteli jellemzőinek mérése
 • Bepárló hőátbocsátási tényezőjének meghatározása
 • Keverési ellenállástényező meghatározása
 • Anyagátadási tényező meghatározása abszorpciónál

További hallgatói mérési lehetőségek

 • Puffertároló töltése és kisütése
 • Használati melegvíz tároló működése soros és párhuzamos kapcsolásban
 • Hidraulikai szabályozókörök üzeme
 • Szabályozószelepek alul- és túlméretezésének hatása
 • Víz-glykol munkaközeg hatása a fűtési rendszer hőátviteli jellemzőire
 • Szorpciós izoterma meghatározása
 • Szilárd anyag nedvességtartalmának meghatározása
 • Gázösszetétel meghatározása
 • Hőkamerás vizsgálatok

Jelenleg zajló fejlesztések

 • Ad/Deszorpciós izoterma mérőállomás fejlesztése
 • Adszorber torony fejlesztése
 • Csőköteges hőcserélő mérőállomás fejlesztése
 • Olajszármazék rektifikáló torony fejlesztése
 • Kutatói célú mérőállás kiépítése csővezetékek egyenértékű átmérőjének meghatározására
 • A hőellátó rendszer számítógépes felügyeletének kiépítése
 • A hőszivattyúk rákötése a hőellátó rendszerre
 • Hőcserélő szabályozása a primeroldali szivattyú fordulatszám-szabályozásával
 • Fázisváltó anyag alkalmazása rövid kiégési idővel üzemelő szilárdtüzelésű kazán hőjének tárolására

Berendezések - vegyipari gépészet

Abszorpció, füstgáztisztítás
Az abszorpció gyakori művelet a környezetvédelmi eljárások során. Nem is gondolnánk, de a füstgáztisztitás során is alkalmazzák ezt a módszert!

Bepárlás, besűrítés, koncentráció növelés
Bepárlással különböző sűrítményeket tudunk előállítani. A lekvárfőzés és a gyümölcsszörp készítés is egyfajta sűrítési eljárás. Hogyan készül a paradicsomsűrítmény? A videóban ezt is megtudhatod.

Desztilláció, lepárlás
Melegítéssel szét lehet választani a folyadékokat? Hogyan lehet az alkoholt töményíteni? Lehet a sörből pálinkát készíteni? A videóban ezeket is megtudhatod.

DEM, diszkrételemes módszer
Mi az a diszkrételemes módszer (DEM)? Mire jó? A DEM-mel akár egy keverős dobszárítóban lezajló keverési folyamat is modellezhető!

Párolgás a mindennapokban
A folyadékok párolgása része a mindennapi életünknek, ezért egyszerű folyamatként gondolunk rá. De ez valóban így van? Vajon okozhat meglepetést egy ilyen hétköznapi jelenség? Hol hasznosíthatjuk, vagy milyen problémát okozhat a párolgás?

Szemcsés anyagok szárítása
Mi a szárítás célja? Miért kell a szemcsés anyagokat bolygatott állapotba hozni szárításuk során? Hogyan növelhető a szárítás intenzitása? A videóban ezeket is megtudhatod.