Tárgykód: BMEGEÉPMÉ11
Követelmény vizsga
Tárgyfelelős: Dr. Kajtár László
Előadó: Dr. Kajtár László, Dr. Bánhidi László, Dr. Herczeg Levente
Gyakorlatvezető: Dr. Herczeg Levente, Szabó János, András Balázs
Tantárgyi adatlap:

Ajánlott jegyzet

Tananyagok

ZH felkészülési kérdéssor

 1. A hő- és közérzet fogalma és a befolyásoló tényezők.
 2. Az ember hőtermelése és hőleadási módjai.
 3. A metabolikus hő, mechanikai munka és hatásfoka, valamint Du Bois felület fogalma és összefüggései.
 4. Különböző tevékenységek metabolikus értékei, a mechanikai hatásfok, relatív sebesség.
 5. A ruházat szigetelőképessége.
 6. Az emberi test sugárzásos és konvekciós hőcseréjének meghatározási lehetőségei.
 7. A besugárzási tényező meghatározási lehetőségei az emberi test sugárzásos hőcseréje szempontjából.
 8. Mikroklímás mutatók (operatív hőmérséklet, eredő hőmérséklet, Kata-érték stb).
 9. Az emberi test hőegyensúlyának számítási lehetőségei.
 10. Komfort diagramok.
 11. A PMV és PPD értelmezése, meghatározási lehetőségei.
 12. Helyi diszkomfort tényezők, aszimmetrikus sugárzás és huzathatás.
 13. Levegőminőség alapfogalmak, szennyezőanyagfajták, gázkeverékek állapotegyenletei.
 14. Szennyezőanyag koncentráció változása időben állandó kibocsátású szennyezőanyag-forrás esetén.
 15. Szennyezőanyag koncentráció változása adott szennyezőanyag mennyiség bejutása esetén.
 16. Élettani és higiéniai alapok (Pettenkofer-szám, légzés, oxigén felvétel, szén-dioxid leadás, légzés frisslevegő igénye).
 17. Szagérzékelés mechanizmusa, Weber-Fechner törvény.
 18. Levegőminőség értelmezése Fanger elmélete alapján, levegőminőség komfortegyenlete.
 19. Levegőminőség szennyezőanyagok a komforttérben.
 20. Levegőminőség, frisslevegő igény méretezése (MSZ, MSZ CR 1752, DIN 1946).
 21. Kontaminációs fok, szellőztetés hatásossága.
 22. Levegőminőség mérése (Fanger-módszer).
 23. Külső levegő porszennyezettsége, porok tulajdonságai, Johannesburgi diagram.
 24. Diszperz rendszerek, szemcsézet eloszlásfüggvények (darabszám, RRB, BG).
 25. Szűréselmélet alapfogalmai (elemi szál leválasztási foka, Knudsen-szám, Peclet-szám, Stokes-szám).
 26. Egységnyi szűrőkeresztmetszet leválasztási foka.
 27. Leválasztási hatások szálas szűrőkben, tehetetlenségi hatás, MPP.
 28. Szálas szűrők nyomásvesztesége, ellenállás modell.
 29. Szűrők műszaki paraméterei, szűrő osztályok (durva, finom, steril szűrők).
 30. Klímatechnikai szűrők alkalmazása, egy- és többfokozatú szűrés.
 31. Az akusztikai komfort alapfogalmai, a hang terjedése és érzékelése.
 32. Zárt tér akusztikai követelményrendszere és méretezése.
 33. A vizuális komfort elemei és kapcsolataik jellege.
 34. Milyen vizuális diszkomfort elemeket ismer, a káprázás csökkentése.

Zárthelyi

pZH: 2016. dec. 16. 11:15-12:45, D.126

Eredmények

 • 2016/17. I. félév (ősz)

Neptun kód Labor ZH pZH Aláírás
AOAPO2 +
BFOG5S + + +
BPLKGH +
BQM0Y0 +
D1LRW3 Ø Ø
DBD19K +
DDSGVO +
DFP7JX +
DKT1RF +
EEIHHA +
EL3IJC +
FF2ZOY +
HV8H5G Ø Ø
HWJP3Q +
IPVXTD +
J756EF +
JDDD5Z +
JL1QWO +
LCDI2K +
MF0VRY +
O90RCK +
OE2BE5 Ø
QAZPH1 +
QNOOYO +
R87JHP +
REU7OB +
TGMU2Q +
VEFL29 +
XUFRL2 +
Y8RSAN +
Z6HZW2 +
Jelmagyarázat:
+ : igen / elfogadva,
: nem / megtagadva,
Ø : nem jelent meg.

 

 

Főmenü

Bejelentkezés

Fő támogatóink

Scroll to top